Katalog

Kamerové televizní lupy

Digitální zvětšovací lupy

Digitální čtecí zařízení pro nevidomé

Čtecí přístroje pro nevidomé a slabozraké

Zápisníky s hlasovým či hmatovým výstupem

Ozvučené mobilní telefony

Braillské zobrazovače a hmatová grafika

Speciální software pro Windows

Logo GALOP

Řehořova 14, 130 00 Praha 3
Telefon: 222 718 996 nebo 222 720 747
E-mail: galop@galop.cz


Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH. Změny cen i technických dat vyhrazeny. Návštěvy a předvedení pomůcek je nutno předem telefonicky dohodnout. Kompletní a aktuální verzi katalogu najdete vždy na http://www.galop.cz/katalog.

Vytištěno: 25.9.2023

Katalog září 2023 © GALOP, s.r.o. Konec stránky.