Hlasový výstup HLAS 1.00.44

Hlasový výstup HLAS z dílny nevidomého programátora Jiřího Mojžíška představuje kvalitní a osvědčenou řečovou syntézu. Vzhledem k rychlosti odezvy a nízkým nárokům na hardware je ideální zejména pro spolupráci se speciálními programy pro zrakově postižené, ale lze jej samozřejmě použít v libovolné aplikaci, podporující rozhraní Microsoft Speech API verze 4.

Instalace:

  1. Základní instalace verze 1.00.44.5 (vydání 1.0.2011.2)
  2. Instalace autorizační značky z diskety (není-li již nainstalována) nebo autorizace na sériové číslo JAWSu/MAGicu (je-li vyžadována)

Dokumentace:

Program HLAS slouží jako hlasový výstup pro jiné aplikace a nemá žádné vlastní uživatelské rozhraní – nastavení se provádí vždy v příslušné aplikaci, které HLAS jako výstup využívá.

Poznámky k autorizaci:
1. Autorizační disketa může být společná s programem WinMenu.
2. Aktivační číslo, používané pro variantu "HLAS pro JAWS/MAGic", najdete u programu JAWS/MAGic dodaného s hardlockem na dodacím listu, případně si je můžete vyžádat pomocí internetového formuláře.