Hlasový výstup HLAS 1.00.44

Hlasový výstup HLAS z dílny nevidomého programátora Jiřího Mojžíška představuje kvalitní a osvědčenou řečovou syntézu. Vzhledem k rychlosti odezvy a nízkým nárokům na hardware je ideální zejména pro spolupráci se speciálními programy pro zrakově postižené, ale lze jej samozřejmě použít v libovolné aplikaci, podporující rozhraní Microsoft Speech API verze 4.

Instalace:

  1. Základní instalace verze 1.00.44.5 (vydání 1.0.2011.2)
  2. Instalace autorizační značky z diskety (není-li již nainstalována)>

Dokumentace:

Program HLAS slouží jako hlasový výstup pro jiné aplikace a nemá žádné vlastní uživatelské rozhraní – nastavení se provádí vždy v příslušné aplikaci, které HLAS jako výstup využívá.

Poznámka: Autorizační disketa může být společná s programem WinMenu.